logo.jpg, 6 kB Dřevostavby Koželuha st0.jpg, 3 kB

Srubyexterier-b.jpg, 27kB

Firma KOŽELUHA pro stavbu srubů používá dřevo z Finska, kde na obrovských neobydlených plochách rostou velké a zdravé borovice a smrky. Mají zde skvělé přírodní podmínky. Jejich vegetační období s ohledem na dlouhou finskou zimu je krátké, proto je dřevo hustší a pevnější s vyšším obsahem dřevní hmoty a pryskyřice. A právě toto jsou vlastnosti, které z něj dělají výbornou surovinu pro výrobu srubů

Firma KOŽELUHA pro stavbu srubů používá borovicové nebo smrkové srubové klády, jež jsou zvláštní svou speciální technologií. Ta spočívá v nalepení dvou, tří nebo šesti dřevěných vysušených přířezů k sobě. Jsou slepeny v opačném směru a jádrem ven, a to anuluje vnitřní pnutí a kroucení. Ve srubových trámech tak nevznikají hluboké trhliny jako v případě, že je trám vyroben z jednoho kusu. Jejich dvojité nebo trojité drážkové a pérové spoje zajišťují, že klády zůstávají na svém místě. Srubové trámy jsou opracované tak dokonale, že mezi trámy nejsou sebemenší mezery. Takto konstruovaný srubový dům splňuje i ty nejpřísnější požadavky na stavby pro 21. století. Srubové klády jsou vyráběny v několika různých velikostech. Dřevo je vybíráno pouze z nejlepších oblastí a důkladně před i během výroby kontrolováno a testováno.

exterier-b.jpg, 11kB

Firma KOŽELUHA staví hlavně individuální sruby. Pokud se klient rozhodne pro srub, začíná se tím, že se zhotoví projekt. V této části se klientovi poskytuje velký prostor pro jeho přání, touhy, požadavky. Všechny tyto poznatky pomohou ke zhotovení individuálního projektu. Takový dům je potom skutečně šitý na míru. Do nejmenších detailů se probírají všechny části domu, jak uvnitř, tak venku, přihlíží se na okolí, ve kterém bude srub stát, životní styl jeho obyvatel a mnoho dalších aspektů. Protože jsou srubové domy založeny na tradičních dovednostech a zkušenostech, můžeme díky nejmodernějšímu vybavení CAD systému využívat obrovských příležitostí a projekt přeměřovat a dolaďovat až k úplné dokonalosti. Dům domem dělá to, že nese jedinečné a neopakovatelné znaky každého svého obyvatele. Proto řešíme projektové otázky velmi individuálně a pečlivě.

Po zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, která současně slouží jako podklad pro zhotovení výrobních plánů srubové části domu, se ve Finsku vyrobí jednotlivé dřevěné díly pro stavbu srubového domu. Ty se následně očíslují k sestavení a zabalí do nepromokavých obalů a kamiony přepraví na stavbu, kde se na předem připravenou spodní stavbu (základovou desku) do cca. 10 týdnů postaví hrubá stavba. Dokončení srubu na klíč, pak trvá ještě dalších cca. 12 týdnů.

Máte zájem o stavbu srubu? Se svými dotazy nás můžete kontaktovat