logo.jpg, 6 kB Dřevostavby Koželuha st0.jpg, 3 kB

Srubové domy na klíč

Stavba dřevěného domu začíná zhotovením architektonické studie. Při práci na studii klademe důraz na přání a požadavky klienta. Při osobních konzultacích má klient možnost ovlivňovat konečnou podobu svého domu tak, aby výsledná podoba stavby odpovídala jeho představám a současně splňovala předpoklady pro praktické, zdravé a moderní bydlení. Po odsouhlasení arch. studie je následně zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení, která současně slouží jako podklad pro zhotovení výrobních plánů dřevěné části domu.

Na základě výrobních plánů se ve Finsku vyrobí jednotlivé dřevěné díly pro stavbu srubového domu. Ty se následně zabalí a kamiony přepraví na stavbu, kde se na předem připravenou spodní stavbu (základovou desku) do cca. 10 týdnů postaví hrubá stavba. Dokončení srubového domu na klíč, pak trvá ještě dalších cca. 12 týdnů.

Příklad výstavby domu firmou Koželuha